Cykl konferencji pediatrycznych z udziałem HALCAMP

Halcamp partnerem cyklu konferencji pediatrycznych z udziałem profesor Alicji Chybickiej.

15 miast Polski, ponad 20 ekspertów z zakresu medycyny i pediatrii, kilkanaście sesji plenarnych, 7 punktów edukacyjnych oraz panele dyskusyjne. Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Uczestnictwo w Podyplomowej Szkole PTP to unikatowa okazja do poszerzania wiedzy w zakresie pediatrii podczas sesji plenarnych z najwybitniejszymi specjalistami w naszym kraju. Jedną z prelekcji poprowadzi prof. Alicja Chybicka – autorytet w dziedzinie pediatrii i opieki nad dziećmi. Profesor Chybicka, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność społeczną, wystąpi we wszystkich 15-tu miastach z wystąpieniem poświęconym zagadnieniu:

“Znaczenie rehabilitacji w leczeniu chorób wieku dziecięcego”. 
Halcamp partner konferencji 2.2
Organizatorzy cyklu konferencji podkreślają, że tematy poruszane podczas spotkań z lekarzami i naukowcami, są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie środowiska pediatrycznego.

Tematy wiodące cyklu konferencji w 2018 roku to:

·   Atypowe zakażenia dróg oddechowych

·   Szczepienia ochronne

·   Zaburzenia psychiczne u dzieci

·   Żywienie dzieci i niemowląt

·   Alergie pokarmowe

·   Astma oskrzelowa u dzieci – najnowsze wytyczne

·   Zaparcia i biegunki u dzieci

·   Hematoonkologia i endokrynologia

·   Problemy dermatologiczne u dzieci

 

Każda konferencja Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w roku 2018 zostanie wzbogacona o wykład z zakresu prawa medycznego oraz warsztat psychologiczny dla grona 20 lekarzy pod nazwą Akademia Umiejętności Psychologicznych i Komunikacyjnych Lekarza.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
Firm Halcamp jest partnerem cyklu pediatrycznych konferencji regionalnych i sponsorem tematyki rehabilitacji dziecięcej.

rehabilitacja i terapia manualna

Terminy konferencji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

27 stycznia Bydgoszcz

10 lutego Szczecin

24 lutego Katowice

24 marca Kraków

7 kwietnia Białystok

14 kwietnia Gdańsk

28 kwietnia Gorzów Wielkopolski

12 maja Łódź

19 maja Wrocław

9 czerwca Rzeszów

29 września Warszawa

20 października Poznań

10 listopada Olsztyn

17 listopada Toruń

24 listopada Lublin

ZAPISY na stronie  http://konferencje.symposion.pl/2018,PTP2018